Parterapi

Intet parforhold er uden udfordringer! Livet med karriere, børn, hjem og fritidsinteresser har måske fjernet fokus fra jeres parforhold. Kontakten og nærværet er måske røget i baggrunden, og hverdagen kan være præget af for mange skænderier og manglende forståelse for hinanden.- Her kan en upartisk 3. part være en god støtte i samtalerne og hjælpe til at få øje på de bagvedliggende mekanismer hos jer begge.

Der kan være mange grunde til at gå i parterapi.

- Mange par oplever utroskab i løbet af deres forhold, og tillidsbruddet og de sårede følelser, gør det ekstra svært at komme igennem uden hjælp. Her kan parterapi være et godt sted at komme igennem den meget svære tid, med konstruktive værktøjer for begge parter.

- Sammenbragte familier kan være en stor udfordring for alle i familien, og det kan specielt være hårdt for forholdet, når der skal navigeres i dine, mine og vores børn. Måske er to meget forskellige familiekulturer blevet bragt sammen, og hvordan forenes de forskellige opdragelsesprincipper – og skal de det? Glæden ved at være flyttet sammen, kan have hårde kår, og pladsen til romantikken være trang. Parterapien kan her være et sted, hvor I får tid til den nærværende samtale og få hjælp til konfliktpunkterne i forholdet.

- Parterapi kan også bruges til at udvikle forholdet, løse kriser og måske være en hjælp til afklaring om forholdet skal fortsætte eller ej.

Lang tids konflikt og skænderier fjerner ofte nærværet, og sårede følelser og mistillid kan være svære at hele. Det er min erfaring, at jo før I kommer i parterapi, jo større er muligheden for at redde forholdet.

Det giver ofte god mening, at jeg taler en gang med jer hver for sig, for hurtigst muligt at få kendskab til eventuelle individuelle følelsesmæssige traumer, som kan have indflydelse på forholdet.

Kontaktoplysninger

Telefon: 25 88 46 38

Adresse: Holbækvej 248, 4000 Roskilde

Tirsdage: Algade 28, 2.TV, 4000 Roskilde

Kontakt

Telefon: 2588 4638

Adresse: Holbækvej 248, 4000 Roskilde