Stress, depression og angst

Er du ramt af stress, er du nok ikke i tvivl om, at man bliver syg af at være stresset!

Vi kan ikke tåle at være stressede alt for længe uden, at det vi er stressede over løser sig eller håndteres, da den kronisk forhøjede kortisol bliver nedbrydende. Det rammer ikke kun vores nervesystem, men også store dele af vores limbiske følehjerne. Vi får tilstande, hvor det bliver sværere at overskue dagligdagen, vi bliver energiløse, kede af det, bange, hudløse og alt for sårbare. Det bliver svært at huske og indlære nyt, vores hjernekemi bliver på alle måder påvirket, og vi kan ikke længere genkende os selv.

Kronisk stress svækker immunforsvaret og den langvarige påvirkning af kroppen kan være meget skadelig for vores helbred. Svær stress kan medføre sygdomme som depression, hjertekarsygdomme og øget risiko for blodpropper.

Der findes mange gode råd til stresshåndtering i praksis. Det er her, jeg kan hjælpe dig med at se på årsagerne til din stress, og dermed finde løsningerne og give dig redskaberne, der kan hjælpe dig af med stressen, og evt. finde frem til en hverdag, der er mere i harmoni med dine behov og ønsker.

Lider du af depression, uanset hvilken grad, er terapi en vigtig del af behandlingen. Jeg hjælper dig med at afdække de bagvedliggende grunde til din tilstand, og derigennem finde værktøjer og hjælp til at håndtere depressionen og hverdagen. Det er ofte meget stærke kræfter, der er på spil, og behandlingen vil bestå både af elementer fra den kognitive terapi, og en adfærdsmæssig del, som skal hjælpe dig med nye problemløsningsstrategier.

Du vil også i terapien blive hørt og imødekommet, i det du er i og få støtte til at forstå din sygdom, og dermed hjælp til at højne de negative tanker om dig selv, som altid følger med depressionen.

Angst rammer cirka hver femte af os på et eller andet tidspunkt i livet, i en sådan grad, at det bliver begrænsende for vores hverdag og trivsel. Den viser sig på mange forskellige måder og i mange forskellige grader, men fælles for dem er, at kroppen reagerer og den ubehag du mærker, får dig til at undgå, prøve at kontrollere eller dulme symptomerne. Dette binder en masse energi og giver ofte en følelse af begrænset frihed og handlemuligheder i dit liv.

I behandlingen af angst, vil jeg have meget fokus på at berolige dit nervesystem, ofte med små kropslige øvelser, der aktiverer det parasympatiske nervesystem, og dermed beroliger de kropslige symptomer og ubehag. Vi kommer også til at arbejde med elementerne fra den kognitive diamant, med sammenhængen af tanker, følelser, krop og adfærd. Herigennem viser det sig ofte, hvilke "trikkere" der udløser angsten, og vi kan derefter arbejde med eksponering og håndtering af angsten.

Kontaktoplysninger

Telefon: 25 88 46 38

Adresse: Holbækvej 248, 4000 Roskilde

Tirsdage: Algade 28, 2.TV, 4000 Roskilde

Kontakt

Telefon: 2588 4638

Adresse: Holbækvej 248, 4000 Roskilde