Depression og angst

Depression og angst

Depression

Er du ramt af depression, uanset hvilken grad, er terapi en vigtig del af behandlingen. Jeg hjælper dig med at afdække de bagvedliggende grunde til din tilstand, og derigennem finde værktøjer og hjælp til at håndtere depressionen og hverdagen. Det er ofte meget stærke kræfter, der er på spil, og behandlingen vil bestå både af elementer fra den forskningsbaserede Metakognitive metode, og en adfærdsmæssig del, som skal hjælpe dig med nye problemløsningsstrategier.

Du vil også i terapien blive hørt og imødekommet, i det du er i, få støtte til at forstå din sygdom og dermed hjælp til at højne de negative tanker om dig selv, som altid følger med depressionen.

Ca. 140.000 danskere er årligt ramt af depression. Trods det, eksisterer der stadig skam og tabuisering omkring sygdommen. Stress tilstande kommer ofte forud for depressionen, og det er bestemt en sygdom, som skal tages meget alvorligt.

blomster

Angst

Angst rammer cirka hver femte af os på et eller andet tidspunkt i livet, i en sådan grad, at det bliver begrænsende for vores hverdag og trivsel. Den viser sig på mange forskellige måder og i mange forskellige grader, men fælles for dem er, at kroppen reagerer og den ubehag du mærker, får dig til at undgå, prøve at kontrollere eller dulme symptomerne. Dette binder en masse energi og giver ofte en følelse af begrænset frihed og handlemuligheder i dit liv.

I behandlingen af angst, vil jeg have meget fokus på at hjælpe med at berolige dit nervesystem, ofte med små kropslige øvelser, der aktiverer det parasympatiske nervesystem, og dermed beroliger de kropslige symptomer og ubehag. Du vil få råd og eksempler på ting du kan gøre hjemme i din hverdag, for at få ro på dit system. Vi kommer også til at arbejde med dine tankemønstre og der vil indgå elementer fra den forskningsbaserede Metakognitive metode.

Mange børn og unge er også ramt af angst i forskellig grad. Jeg kan med mine mange års arbejde med børn og unge, og med kursus og træning i den forskningsbaserede Metakognitive metode, også tilbyde behandling af angst til børn og unge med praktiske metakognitive teknikker og metoder.

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst, depression og lavt selvværd.

Du kan læse mere om den metakognitive terapiform her.