Individuel terapi

Inidviduel terapi

Der kan være mange grunde til at gå i terapi. Måske oplever du angst, søvnløshed, tristhed eller på anden måde en tilstand, som er begrænsende for din livsudfoldelse. Måske trives du ikke, eller føler dig låst fast i en eller flere af dine nære relationer.

Mange har gennem barndom og ungdom gjort brug af vigtige forsvarsværker, som nu kan være uhensigtsmæssige i forhold til vores personlige udvikling. Vi kan ufrivilligt være frosset fast i reaktions-og handlemønstre, som vi har svært ved at bryde.

Terapi kan hjælpe dig til indsigt i de bagvedliggende grunde til dine vanskeligheder og give dig en større forståelse for dine reaktionsmønstre, og dermed give en større frihed til at handle i overensstemmelse med dine inderste behov og ønsker. Jeg hjælper dig til at skabe indsigt, og med respekt for din historie og omsorg for din proces, støtte dig til den forandring du har brug for.

Terapi kan ligeledes være et godt
redskab til:

  • Stress
  • Angst
  • Sorg
  • Skilsmisse
  • Depression
  • Livskriser
  • Lavt selvværd
  • Eller bare et ønske om forandring og udvikling

Arbejdet med dig som klient, vil altid være helt individuelt sammensat. Jeg vil generelt have fokus på hele din tilstand – både følelsesmæssige, psykiske og fysiske. Jeg er meget optaget af vores nervesystems tilstand, den måde det påvirker os på, og hvordan vi kan berolige det.

Alt terapeutisk arbejde i min praksis udfører jeg i overensstemmelse med de etiske regler, der er vedtaget i Dansk Psykoterapeutforening. Herunder overholdelse af tavshedspligten.

solskin igennem skov